Subsidie

Diverse  gemeenten kennen subsidie toe aan energiebesparende verbeteringen van woningen.

Kijk voor jouw gemeente op Duurzaam Bouwloket. https://www.duurzaambouwloket.nl/

Energielabel

Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar. Het doel ervan is dat je gaat nadenken over manieren om je huis comfortabeler en energiezuiniger te maken. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet je het voorlopige label definitief maken. Daarvoor moet een gecertificeerde energielabel adviseur ingeschakeld worden. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete .

Klimaatdoelstelingen

In 2015 heeft Nederland samen met 195 landen internationale afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs. Nederland maakt in vervolg hierop een eigen Klimaatakkoord. Daarin staan onder andere afspraken om te stoppen met het uit de grond halen en het gebruiken van aardgas.

Gemeente Zaanstad wil in 2030 – 2040 een klimaat neutrale stad zijn. Dat betekent dat de gemeente als stad wil helpen de verandering van het klimaat te voorkomen. Ervoor zorgen dat het klimaat niet verandert, is een wereldwijde ontwikkeling.

Het is nodig om samen te werken met bedrijven en inwoners. Omdat de gemeente het niet alleen kan, is het doel om de stad te helpen de verandering zélf vorm te geven. Om dat te bereiken maakt de gemeente samen met Zaanse ondernemers, bewoners en organisaties een Zaans Klimaatakkoord.  Daarin staat wie wat gaat doen en wanneer, zodat Zaanstad een klimaat neutrale stad kan worden.

Meer informatie over duurzaamheid is te vinden via Nieuw Zaans Klimaat: https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/  

Wij, de Stichting Zaanse Warmte Scanners (SZWS) helpen hieraan mee door het ondersteunen van particuliere eigenaren / bewoners in het bewust worden van energieverliezen van hun pand  d.m.v. een warmtescan.

informatie avonden

Een drukke informatie avond in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket.

Dit hopen we graag voort te kunnen zetten en mensen te helpen met het verbeteren/ verduurzamen  van hun woning. Ook worden een paar  inspectierapporten  behandeld. Iedereen is straks welkom, maar nu we moeten ons wel houden aan de COVID-19 beperkingen die mogelijk gelden.

interessante websites