Privacybeleid

Stichting Zaanse Warmte Scanners (SZWS) Ons site-adres is: https://zaansewarmtescanners.nl

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om met u in contact te kunnen treden.
  • Om u voor te stellen aan een warmtescan vrijwilliger die uw woning fysiek komt inspecteren.
  • Het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit een aanvraag, aanmelding
  • Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn; het gaan dan om service, herroeping en de afwikkeling van klachten.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Zaanse Warmte Scanners (SZWS)  en respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Cookies –SZWS maakt geen gebruik van cookies